Najljepša ljubavna pisma slavnih muškaraca

Najljep a ljubavna pisma slavnih mu karaca Danas se op enito smatra da ljudi vi e ne pi u ljubavna pisma i da su elektroni ka po ta i SMS poruke ubile romantiku I doista se ini nemogu im da bi u dana njem svijetu ak i najstrasniji ljubavnik iz

 • Title: Najljepša ljubavna pisma slavnih muškaraca
 • Author: Ursula Doyle
 • ISBN: 9789532571615
 • Page: 477
 • Format: Paperback
 • Danas se op enito smatra da ljudi vi e ne pi u ljubavna pisma i da su elektroni ka po ta i SMS poruke ubile romantiku I doista se ini nemogu im da bi u dana njem svijetu ak i najstrasniji ljubavnik izgovorio, kao to to ini dramati ar Congreve ni ta na svijetu, osim tebe, ne mo e mi obuzeti misli, i misli mi mogu biti obuzete samo tobom i ni im vi e Me utim, CongreDanas se op enito smatra da ljudi vi e ne pi u ljubavna pisma i da su elektroni ka po ta i SMS poruke ubile ro mantiku I doista se ini nemogu im da bi u dana njem svijetu ak i najstrasniji ljubavnik izgovorio, kao to to ini dramati ar Congreve ni ta na svijetu, osim tebe, ne mo e mi obuzeti misli, i misli mi mogu biti obuzete samo tobom i ni im vi e Me utim, Congreve je bio knji evni genij No Nelson jama no nije bio knji evni genij, pa ipak je uspio smisliti dirljivu re enicu, upu enu gospi Hamilton Nelsonova alfa i omega je Emma Mo da su ljudi postali manje romanti ni, a vi e cini ni Ili su mo da ljudi nekada bili manje samosvjesni nego to smo mi danas U svakom slu aju, ironiji, prevlada vaju em duhu na ega doba, gotovo da i nema mjesta u ovoj zbirci.Dakle, itaju i sva ova ljubavna pisma i otkrivaju i pri e koje su stajale u njihovoj pozadini, bilo je izazovno pomi ljati na to da smo mi, suvremeni barbari, izgubili vjeru i u ljubav samu po sebi i u umije e iskazivanja ljubavi Ali, zapravo, uglavnom, skladno sro ene, strasne izjave ljubavi nisu ono to sam smatrala najdirljivijim u pismima koja slijede ili, bolje re eno, nisu samo te izjave bile dirljive Kada su se te izjave sudarale s mnogo sva kodnevnijim pote ko ama, primjerice s nepouzdano u po tanske slu be, ili s potrebom za istom posteljinom, ili s iskazivanjem po tovanja majci ljubljene, ili s opi som sna, ta su pisma iznenada na neki na in o ivljavala, a njihovi su pisci tada izgledali ovje nijima Moglo bi se kazati da su ki ene izjave prije bile izraz epirenja a u nekim slu ajevima namijenjene budu im nara tajima nego iskreni iskazi iskrenih osje aja da su nicale iz obi aja prije nego iz uvjerenja Postoje razlozi zbog kojih bi ova knjiga mogla biti naslovljena Veliki mu karci govo re samo i jedino o sebi jo od 61 godine poslije Krista nekima od njih svakako bi koristilo da ih je netko uzeo za ruku, odveo na stranu i nje no im rekao Gledaj, svi jet se ne vrti isklju ivo oko tebe Ali o ita je besmislica tvrditi da je SMS poruka koja ka e iskrenija, a time i romanti nija od, primjerice, Byronove izjave vi e te nego ljubim i ne mogu te prestati ljubiti Dakle, u nadi da e ova zbirka zabaviti, dirnuti i povre meno pru iti u itak itateljima, ona bi tako er mogla podsjetiti velikane dana njice da knji evni genij nije nu an da bi se napisalo iskreno pismo ili SMS poruka, ili poruka poslana elektroni kom po tom puno ljuba vi.Ursula Doyle, London, 2008.

  • ↠ Najljepša ljubavna pisma slavnih muškaraca || ¸ PDF Read by ☆ Ursula Doyle
   477 Ursula Doyle
  • thumbnail Title: ↠ Najljepša ljubavna pisma slavnih muškaraca || ¸ PDF Read by ☆ Ursula Doyle
   Posted by:Ursula Doyle
   Published :2019-08-27T19:51:00+00:00

  About “Ursula Doyle

  • Ursula Doyle

   Ursula Doyle Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Najljepša ljubavna pisma slavnih muškaraca book, this is one of the most wanted Ursula Doyle author readers around the world.

  430 thoughts on “Najljepša ljubavna pisma slavnih muškaraca

  • I feel like i read something i shouldn't ever read.Letters are intimate pieces of someones thoughts and emotions so while reading them i had the feeling i'm invading someones mind and relationship in a worst possible way.But in other hand i was pleased to have a chance to read them, to see the glimpse of great men's mind when it is about love and feelings, made me feel like i discovered holy grail. I would love to read same kind of letters of today's men and to see what change or not.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *