Orpheus'un Şarkısı - Tanpınar’ın Romanlarında Aşk ve Kadın

Orpheus un ark s Tanp nar n Romanlar nda A k ve Kad n Tanp nar n romanlar nda a k ve yarat c yaz y i i e ge iren d nceye g re bir sanat eseri ortaya koyabilmek sadece a kla m mk nd r Ancak bu i levini yerine getirebilmesi i in ayr l kla sonu lanmas gerek

 • Title: Orpheus'un Şarkısı - Tanpınar’ın Romanlarında Aşk ve Kadın
 • Author: Handan İnci
 • ISBN: 9789750830631
 • Page: 431
 • Format: Paperback
 • Tanp nar n romanlar nda a k ve yarat c yaz y i i e ge iren d nceye g re bir sanat eseri ortaya koyabilmek sadece a kla m mk nd r Ancak bu i levini yerine getirebilmesi i in ayr l kla sonu lanmas gerekir T pk Orpheus efsanesinde oldu u gibi Her sanat eserinin z nde Orpheus efsanesinin yatt n s yleyen Tanp nar da romanlar ndaki a k ili kilerini kurgularken aTanp nar n romanlar nda a k ve yarat c yaz y i i e ge iren d nceye g re bir sanat eseri ortaya koyabilmek sadece a kla m mk nd r Ancak bu i levini yerine getirebilmesi i in ayr l kla sonu lanmas gerekir T pk Orpheus efsanesinde oldu u gibi Her sanat eserinin z nde Orpheus efsanesinin yatt n s yleyen Tanp nar da romanlar ndaki a k ili kilerini kurgularken ayn mekanizmay i letir Erkek engellerle m cadele etmek yerine yar yolda sevdi i kad ndan kopmay , yani karanl a bakmay se er ve bu lezzetli ac y bir sanat eserine d n t rmeye koyulur.Bu y zden Tanp nar n romanlar nda sevilen kad nlara hi bir zaman ula lamaz.Orpheus un ark s , Tanp nar n romanlar ndaki Eury dike lere odaklanarak yazar n a k ve sanat aras nda kurdu u ili kiyi ortaya karmay ama l yor Tanp nar n a k ve kad n zerine g nl k, mektup ve denemelerinde dile getirdi i d ncelerini romanlar nda nas l i ledi i sorusuyla yola km t m Okumalar m n beni getirdi i nokta, Tanp nar n a k ve yarat c yaz aras nda kurdu u ili kiyi romanlar na da ayn ekilde aktard n g rmek oldu Tanp nar, romanlar n n eksenine koydu u kad nlar erke in yazma kapasitesini a a karacak bir a k deneyimi i in yaratm t Tan t m B lteninden

  • Free Read [Classics Book] ✓ Orpheus'un Şarkısı - Tanpınar’ın Romanlarında Aşk ve Kadın - by Handan İnci ¶
   431 Handan İnci
  • thumbnail Title: Free Read [Classics Book] ✓ Orpheus'un Şarkısı - Tanpınar’ın Romanlarında Aşk ve Kadın - by Handan İnci ¶
   Posted by:Handan İnci
   Published :2020-01-08T10:24:28+00:00

  About “Handan İnci

  • Handan İnci

   stanbul niversitesi T rk Dili ve Edebiyat B l m nden mezun oldu Ayn niversiteden Y ksek Lisans ve Doktora dereceleri ald 1993 ten bu yana Mimar Sinan G zel Sanatlar niversitesi, T rk Dili ve Edebiyat B l m nde roman ve yk t rleri zerine e itli dersler vermektedir.

  188 thoughts on “Orpheus'un Şarkısı - Tanpınar’ın Romanlarında Aşk ve Kadın


  • Handan Hoca’nın bir nevî Tanpınar’ın biçimbilimi kitabını yazdığını söylemek yanlış olmaz. “Kendine özgü güçlü bir yazı evreni kuran her büyük yazar gibi Tanpınar’da aslında hep aynı romanı yazmaktaydı.” diyen İnci SAE dışındaki (onun da tersten gittiğinden bahisle) romanlarındaki erkekleri, kadınları, hâllerini, ilişki biçimlerini göstererek, esasen Tanpınar’ın bir büyük Mahur Beste’sini anlatıyor bizlere. Ve bunca “tekrara” rağmen [...]


  • "Tanpınar için 'aşk romancısı' denemese bile aşkı onun kadar etkileyici bir dille anlatan pek az yazar olduğu rahatlıkla söylenebilir" diye gâyet yerinde bir tespitle başlıyor Orpheus'un Şarkısı. Okuyucuların Tanpınar'ın Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Huzur ve Aydaki Kadın romanlarında dikkatini çeken durumu, bu dört romandaki erkek kahramanların vazgeçilmez bir tutkuyla sevdikleri kadınları nasıl (neden) kolayca terk ettikleri sorusunu soruyor Handan İnci ve [...]


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *