ایستادن در آن سوی مرگ؛ پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی

 • Title: ایستادن در آن سوی مرگ؛ پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی
 • Author: مهدی فدایی مهربانی
 • ISBN: null
 • Page: 116
 • Format: None
 • 1976 1889 1313 1976 1889 1313 1337 .

  • Free Read [Biography Book] ↠ ایستادن در آن سوی مرگ؛ پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی - by مهدی فدایی مهربانی Ù
   116 مهدی فدایی مهربانی
  • thumbnail Title: Free Read [Biography Book] ↠ ایستادن در آن سوی مرگ؛ پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی - by مهدی فدایی مهربانی Ù
   Posted by:مهدی فدایی مهربانی
   Published :2019-05-01T06:50:23+00:00

  About “مهدی فدایی مهربانی

  • مهدی فدایی مهربانی

   مهدی فدایی مهربانی Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the ایستادن در آن سوی مرگ؛ پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی book, this is one of the most wanted مهدی فدایی مهربانی author readers around the world.

  255 thoughts on “ایستادن در آن سوی مرگ؛ پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی

  • دوستانِ بزرگوار، اگر خردگرا و انسان باشید، با خواندنِ این نوع کتاب ها استفراغ می کنید خاک بر سرِ آن موجودی که پی به ارزشِ انسانیِ خودش نبرده، و این خزعبلات و موهوماتِ دینی مانندِ وحی و فرشته و آخرت و این چرت و پرت ها را واردِ « فلسفه» میکنددرود بر « محمد رازی» پسرِ زکریا، که گفت [...]


  • "تا اینجایی که خواندم" می توانم بگویم که متن کتاب در کل روان است و از آن دسته کتبی ست که کاملا از خواندنش لذت می برید؛ یعنی می توان به راحتی با کتاب رابطه دوستانه برقرار کرد و با مطالب پیش رفت و به فکر افتاد!!با وجود اینکه بعضی جاها از ظن خود یار مطالب شدم و متوجه نشدم منظور دقیقا چ [...]  • مگر وجود فرشته چه مشکلی دارد همچنان که زریه شیطان با آن گوشهای پنهان کرده شان وجود دارند و به زندگی می پردازند. شما کجا دیدی یک انسان خودش را به جای جن جا بزند و بخواهد با حیله و فریب کسی را به بهشت بفرستد؟ اما اولاد شیطان که جن هستند خود را بعنوان انسان جا می زنند و با انواع فریب [...]


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *